Λόγοι Ανακύκλωσης

Ανακύκλωση απορριμάτων είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. Η διαδικασία έχει ως στόχο την μετατροπή των απορριμάτων σε πρώτες ύλες για νέα αγαθά.  Με λίγα λόγια η ανακύκλωση βοηθάει στην μετατροπή των βλαβερών υλικών σε καθόλου ή έστω, λιγότερο βλαβερων για την υγεία των ανθρώπων αλλά και το περιβάλλον, αγαθά.